Jak moc je účinné placebo, aneb Víra vs. virus pod drobnohledem.

Začnu poněkud zeširoka, tak trochu naštván diskuzemi na téma Covid-19…
Lze zde vůbec vést seriózní diskuzi bez napadání jednoho, či druhého v osobní rovině? Je mi jasné, že když už dojdou jedné, či druhé straně argumenty, tak to svádí, ale je to nutné? Mám za to, že jedni, tak druzí zapomínají na jednu věc a to dosti podstatnou, že právě c19 společnost rozdělil, či dělí, bude dělit, to už je vlastně jedno… důležité je, že i v rodinách jsou vždy dva tábory a je na nás, zda se jako rodiny (rodina je základ státu – to už říkali komunisti a měli pravdu) necháme rozdělit… kdysi nás dělila ideologie, dnes je to totéž v bledě růžovém, až na to, že se pomalu každý rve až do krve – jen si vemte to titulování, které se používá a to jak na diskuzích, tak i jinde… to už nemáme jako lidé žádnou úctu k druhému? Máme kvůli tomu skončit jako Jugoslávie? Mám za to, že právě tohle ti tam nahoře moc potřebují, abychom se hádali mezi sebou a nesledovali co se kde děje jiného, možná, že ještě horšího, co je třeba utajit, či minimálně bagatelizovat… ve smyslu rozděl a panuj…

A teď k onomu VVV – víra versus virus

Tak trochu jsem se díval do Bible (pardon, že to tu zmiňuji, náboženská témata mají být poněkud jinde, ale souvisí to tak trochu s tímto) a je tam jedna zajímavá pasáž (pokud si to chce někdo vyhledat, tak je to tuším v Mechiáši), je tam psáno něco ve smyslu, že se všude krade (vrchnost), soudy nesoudí atd. a že ten nejlepší je jak potměchuť… a v další pasáži je pak psáno, něco ve smyslu, že kdo věří v Hospodina, ten se nemusí bát nemoci, nevím, zda to budu přesně citovat: „byť by jich kolem tebe padlo tisíc, ba i deset tisíc, tobě nestane se nic zlého…“ (zkusím to najít a doložit přesnými citacemi, ale chvíli mi to bude trvat) a proč o tom píši? Mnozí z nás jsou křesťané a věří v boha, nebo to alespoň tak dávají najevo, ale nechovají se dle toho… já věřící jsem, sice mám o křesťanech (obecně) své mínění a Bibli věřím tak na půl – záleží jak se na daný text kdo z jaké strany dívá… Nicméně, když bych vám teď řekl, nepůjdu se očkovat z náboženského důvodu (viz předchozí text výše), jak byste reagovali? Bylo by možné, aby má víra v daný text byla skutečně tak silná, že bych přežil, nakazit se (pokud by k tomu vůbec došlo)? S vírou (obecně – jakoukoliv) se v mozku dějí jisté procesy a to samé v těle… na tom je založeno placebo… bylo by možné, aby mě tohle placebo ochránilo stejně, jako placebo dané při očkování? (Nutno dodat, že když se vakcíny testují, tak je to 50/50 placebo a účinná látka, už i proto, aby se poznal skutečný účinek a tak jako u nynějších vakcín na c19, které běží v experimentálním modu).

Ještě dodám, že jistá skupina lidí (a nejsou to hypochondři!) mívá děsivě vypadající nemoci, ale když uvidí tzv. bílý plášť, tak jako mávnutím kouzelného proutku jsou naprosto zdraví… čím myslíte, že je to způsobeno?

citace k příspěvku výše:

Mechiáš 6
2Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého do sítě loví.
3Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch, velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce; a všechno zpřevracejí.
4Nejlepší z nich je jak potměchuť, nejpoctivější jako plot z trní. Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci , den tvého navštívení; již nastává mezi nimi rozruch.
5Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele; před tou, jež uléhá po tvém boku, se střez otevřít ústa.
6Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, snacha proti tchyni; každý má nepřátele ve vlastním domě.

Žalmy 91
1Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
3Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .
8Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Ano, cituju zde Bibli, jako např. p. Ovčáček. Je zajímavé, že tato kniha poskytuje oporu jak jedné straně, tak i druhé (pro ni jsou citace poněkud v jiných verších – hledejte pokud chcete, naleznete 🙂 )… Ale též je v ní řečeno něco ve smyslu, abychom studovali písmo a ne jen slepě věřili všemu, co je zde zapsáno.

Co se pak placeba týče, tak je to už hodně dlouho, co jsem o tom psal článek na jednom z mých starých webů, nebudu ho sem přepisovat celý, protože se už dost věcí změnilo, ale konkrétní zkušenost s placebem poslouží i tak.

Kluk (9let) hodně kašlal a smrkal (za den byl schopen posmrkat 5-7 velkých kapesníků), tak jsme byli na klasickém vyšetření a tam mu chtěli trhat mandle, což jsme oba s tehdejší partnerkou (2009) zamítli. Víme, že to stejně nepomůže a zbavit se příznaků nemoci není léčba, ale šarlatánství farmaceutického průmyslu a podplacených lékařů!!! Mandle chrání celý organismus, takže pokud chcete mít více nemocí a být ještě více nemocní, tak si je klidně nechte vytrhnout. Ale pojďme dál, pak nás poslali na alergologii a tam klukovi „zjistili“ astma a alergii na plísně. Doktorka nám předepsala Aerius a za měsíc jsme se měli ukázat. Nedalo mi to a začal jsem pátrat po netu, co to je a jaké s tím mají lidé zkušenosti… Výsledkem je tento článek, co čtete… Všechny tyto preparáty pouze odstraňují příznaky, ale neléčí nemoc samotnou!!! Což je také v každém letáku uvedeno, tedy mimo toho, že neléčí 😀 Takže jsme se v prvé řadě pustili do úklidu, vysmejčili jsme celý byt a všechno jsme znova vyprali. To jen pro případ, že ta alergie má skutečnou podstatu (někdy jsem měl pocit, že kluk kašlal pokaždé, když se mu něco nelíbilo a mohl si tu alergii vsugerovat). Po tomto generálním úklidu jsme se rozhodli nasadit placebo… Jelikož kluk nám dost věří a v lékárně s námi nebyl, tak jsme místo Aeriusu koupili obyčejné cucací tabletky s hroznovým cukrem v hezky vypadající krabičce s neznámým názvem. Chuť je taková nic moc, ale to se nám hodilo, aby se zvýšil efekt placeba. Po cca 14-ti denní léčbě placebem rýma zcela ustala. Ráno sice ještě občas zakašlal, ale bylo vidět, že se to zlepšuje(ustává). Po měsíci léčby placebem není doma po rýmě a kašli ani památky, ale ve škole se kašel objevuje stále, byť už bez rýmy. Takže jsme přemýšleli, zda tam nemají skutečně nějaké plísně, či je to snad alergie na paní učitelku? 😀 Rozuzlením bylo to, že se skutečně jedná o alergii na věci, co se mu nelíbí… a tedy i na paní učitelku, která po něm stále něco chce… Takže jsme si spolu sedli a popovídali si o škole, o paní učitelce a o spolužácích… Jak mávnutím kouzelného proutku je po alergii i po zduřelé mandli. Krátce a dobře. Díky efektu placeba jsme předešli trhání a zbavili jsme se dočista alergie i astmatu…

Na tomto příkladu je jasně vidět, jak dokáže víra! medicínsky – placebo, být užitečná, když se správně použije. Podobně je tomu u homeopatik, které u nás taktéž zažily velký boom, tam je léčivá látka nula nula nic, ale jde o ten efekt, že si tzv. vezmeme prášek a hned to bude cajk (mnohým lidem pomáhá už jen položení prášku na jazyk!). Systém placeba je znám už dlouhá léta a dlouhá léta se i používá. Otázkou je, zda a jak moc se na něj můžeme spolehnout. Tuto otázku bychom si měli položit sami za sebe. Je naše víra tak silná, že dokážeme tělo zmobilizovat na takovou úroveň, abychom se dokázali vyléčit i ze smrtelné nemoci? Ano, zacházím už hodně daleko, ale i zde byl kdysi dávno učiněn pokus, o kterém se sice v kuloárech vedou sem tam debaty, ale na veřejnosti se do toho nikdo nechce pustit, protože by to znamenalo… no prostě, uznání placeba za skutečně účinnou metodu s velmi dobrými výsledky. Problém ale je v tom, že si nesmíte myslet, že je to k ničemu. Je třeba právě ona víra, tak jako ji měli vojáci za války, kdy jim byl píchán cukr na uklidnění, po té, co už došlo morfium… Ti, co se s morfiem setkali osobně, tak vědí, že je to velmi silný tlumič bolesti, tak jak je možné, že vesměs stejnou funkci zastal obyčejný cukr? Odpověď můžeme nalézt právě v Bibli, kde Kristus říká: „Ne já, ale tvá víra tě uzdravila.“ Obecně řečeno lékařem, dovolil jsi mi tě léčit a věřil jsi, že tě můžu uzdravit a mám na to prostředky. Tak jsem tě vyléčil, ale nebyl jsem to já, kdo tě vyléčil, ale tvá víra ve mě (naordinovanou léčbu), že tě mohu zbavit nemoci. Takže jak vidíte, ty návody (nejen na léčení) zde máme už pár tisíc let. Dnes nevíme, zda JK existoval a zda skutečně léčil, ale vše nasvědčuje tomu, že tomu tak bylo, nebo alespoň mohlo být. Svým způsobem Bible může být dobré sci-fi tehdejší doby i nemusí… Tak jako jakákoli jiná kniha, nebo si snad myslíte, že lidé neměli představivost? Dle toho, co víme, tak byla sestavena z různých útržků a když se třeba podíváte na jinou víru, tak naleznete podobné paralely i v ní. Co je pro nás sci-fi, může za pár let být realita, ale také ne, záleží, kdo se čeho chytne a zda a jak danou věc bude rozvíjet.

Takže, věříte si? Máte vůli žít, opravdu silnou vůli? Máte vůli překonat nesnáze? Máte dobrou náladu i v nemoci? Proč zrovna mluvím o dobré náladě? Tak trochu to s tím souvisí. Tak jako polknutý prášek vám dodá pocit uspokojení, tak i endorfiny (nejlépe sexem) vyprodukované, udělají totéž a mohu potvrdit, že je to nejlepší přírodní lék na migrénu, jaký znám, a nejen na ni. Ne nadarmo se říká, vypoť se na cizím těle. Proč asi? Je to jen vtip, nebo to má logický základ? Je třeba si uvědomit, že endorfiny jsou jako vlajkonoši v boji… dokud nepadne vlajka, není prohráno, ba naopak, jde se dopředu. Naopak stres přispívá tzv. k demoralizaci této vnitřní armády člověka. Avšak se jej lze snadno zbavit hudbou – hudba je lék, jaká by to měla být muzika nechám na každém z vás… každému vyhovuje totiž něco jiného, ale vesměs to mají být lahodné tóny stimulující pohodu, takže víceméně klasika, ale i rytmická hudba může udělat tutéž službu, je však třeba vybrat tu správnou 🙂

Komentáře

Napsat komentář