Placen za život 3 – Prolog

Naučí se Kmitko chodit a podaří se mu prolomit to, co mu bylo předpovězeno doktory, že bude maximálně na vozíčku, tedy že z něj bude mrzák? A co to spojení s dědou Honzem? Bude se prohlubovat nebo upadne? A co Lea a Pavel, jak se bude dařit jim? A co Zuzka, jak ta bude mít vliv na rodinu Hanžlíkovic?!? To jsou otázky, na které zatím neznáme odpověď… Vše je takzvaně ve hvězdách, ale nenechte se mýlit, nic není nemožné. Vše se děje podle předem připraveného plánu určeného Cestovkou, lépe řečeno osudovým řízením. I nemožné je možné, ač se to může zdát neuvěřitelné a popírající vše, co doposud známe…

Komentáře

Napsat komentář